ERBAİN GÜNÜ

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi İmam Hüseyin’in Erbain günüdür. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. Yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Kerbela esirlerinin hicretin 61. Yılında Safer ayının 20’sinde Şam’dan Medine’ye dönerken Kerbela’ya uğrayarak İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret ettikleri meşhurdur. Erbain gününde Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) ünlü sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari de İmam Hüseyin’in kabrini ziyaret etmiştir. Ehlibeyt dostları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

İmam Hasan Askeri’den (a.s) nakledilen bir hadiste Erbain ziyareti Mümin’in nişanelerinden sayılmıştır. Erbain günü kendilerini Kerbela’ya ulaştırmak için kitleler halinde Kerbela yollarında yürüyüşler yapılır. Erbain günü yapılan yürüyüş bir nevi yukarıdaki hadise amel etmek olarak sayılmaktadır.

ERBAİN YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır.Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt doatları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.

ERBAİN ZİYARETİNE TAVSİYE

İmam Hasan Askeri’den (a.s) Mümin’in beş nişanesinin olduğu ve bu beş nişaneden birinin Erbain ziyareti olduğuna dair bir hadis nakledilmiştir. Yine İmam Cafer Sadık’tan (a.s) Erbain günü için bir ziyaret name nakledilmiştir. Şeyh Abbas Kummi, bu ziyaret nameyi “Mefatihu’l Cenan” kitabının üçüncü bölümünde “Meşhur olmayan Aşura Ziyareti”nden sonra “Erbain Ziyareti” adıyla nakletmiştir.

TARİHÇE

Gazi Tabatabai’nin yazdığına göre, Erbain’de Ehlibeyt dostlarının Kerbela’ya doğru hareket etmeleri, Ehlibeyt İmamlarının (a.s) döneminde de yaygındı; hatta Emeviler ve Abbasiler döneminde bile bu kitlesel yürüyüşleri gerçekleştirmişlerdir. Gazi Tabatabai, bu kitlesel yürüyüşlerinin tarih boyunca süre geldiğini belirtmiştir. Edebu’t Taf kitabının yazarı (1967) Ehlibeyt dostlarının Erbain günü Kerbela’da toplandıklarını ve bu topluluğun Mekke’deki Müslümanların topluluğuna benzediğini ve yas tutan insan topluluklarından bahsetmektedir. Toplanan grupların bazılarının Türkçe, bazılarının Arapça bazılarının Farsça ve bazılarının da Urduca mersiyeler okuyarak ağıt yaktıklarını belirtmektedir. Yazar, ‘Erbain günü toplanan insanların sayısının bir milyondan çok olduğunu söylersem, abartmış olmam’ demektedir.

Kerbela Ziyaretleri Yapabileceğiniz Turlarımız

Erbain Günü Kerbela Turu
4 Gece - 5 Gün

(0)

Erbain Günü Kerbela Turu
7 Gece - 8 Gün

(0)

Aşura Günü Kerbela Turu
4 Gece - 5 Gün

(0)

Aşura Günü Kerbela Turu
7 Gece - 8 Gün

(0)

Kerbela Ehl-i Beyt Turu
3 Gece - 4 Gün

(0)

Kerbela Ehl-i Beyt Turu
4 Gece - 5 Gün

(0)

Kerbela Ehl-i Beyt Turu
5 Gece - 6 Gün

(0)

Kerbela Ehl-i Beyt Turu
6 Gece - 7 Gün

(0)